OM MIG
YOGA
SJÄLVKÄNSLA
HEALING
DANS
RESOR
KURSER
KALENDER
FOTON

 SJÄLVKÄNSLA NU!

 

 

Att stärka sin självkänsla är en av de viktigaste uppgifterna här i livet. Relationen till dig själv är den enda du bär med dig hela livet, oavsett vad du gör eller vart du åker.

 

En god självkänsla skiljer sig från ett gott självförtroende. Att ha en god självkänsla inne-

bär att vad som än sker dig i livet, vad du än åstadkommer, eller inte åstadkommer, så vet du att du är värd att älskas. Ett gott självförtroende handlar om att du vet att du är bra på det du gör, att du har kapacitet att klara av vissa saker.

 

Som så mycket annat behöver även självkänslan tränas för att hållas i trim. När jag var 15 år gammal upptäckte jag för första gången hur affirmationer kan stärka självkänslan. Sedan dess har fler verktyg kommit i min väg, som jag gärna delar med mig av till andra.

 

Denna kurs syftar till att medvetandegöra hur vi tänker om oss själva i olika situationer, hur vi värderar oss själva och hur vi kan stötta oss själva i att ta steg mot en bättre självkänsla.

 

Vi utgår från boken Självkänsla Nu, som är ett fint redskap i resan mot bättre själv-känsla. Vi använder oss även av det kreativa uttrycket för att släppa det mentala och känna kraften inom oss.

 

Ett annat kraftfullt verktyg under kursen är andningsövningar som får oss att komma i kontakt med det inre och släppa spänningar i kropp och sinne. Min förhoppning under och efter kursen är att du har hittat verktyg som du kan använda för att stärka din självkänsla när du behöver det. Jag hoppas även att du lärt känna dig själv bättre och finner stödet inom dig, och kan bekräfta dig själv.

 

              

                                                                                                                                                         ©2010 www.melodicedesign.se